Skip to content

Werkwijze


Werkwijze

 

De werkwijze van Best Bewindvoering

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Best Bewindvoering om uw situatie te bespreken.
Wij komen graag bij u thuis om kennis te maken, waarbij u vrijblijvend meer informatie krijgt over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de kosten.

Wanneer u naderhand besluit uzelf onder bewind te laten stellen, vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek dient u het intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van uw situatie.
Tevens maken we tijdens het intakegesprek afspraken om een goede samenwerking te waarborgen.

Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten verschillende formulieren ingevuld en ondertekend worden en van de benodigde stukken worden voorzien.
Daar helpen wij u graag bij. Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te bekrachtigen. Uiteraard begeleiden wij u tijdens de zitting.

Na de onderbewindstelling krijgt u de beschikking thuis gestuurd. Vanaf dat moment nemen wij uw financiële administratie over.
Wat betekent dat voor u?

Wij openen drie rekeningen:

• een beheerrekening, voor ontvangst van inkomsten en betaling van verplichtingen;
• een leefgeldrekening, op deze rekening stort de bewindvoerder wekelijks het leefgeld;
• een spaarrekening, indien mogelijk wordt er voor u gespaard.

De beschikking over de beheer- en de spaarrekening ligt uitsluitend bij de bewindvoerder. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas. Maandelijks ontvangt u een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

De bewindvoerder zorgt voor alle post die betrekking heeft op betalingen, uitkering of inkomen.
Elke organisatie die wordt aangeschreven wordt verzocht om Best Bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. Vervolgens stellen wij voor u een op maat gemaakt budgetplan op en kijken naar de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Tevens doen wij de belastingaangifte (box 1). Kortom: wij beheren uw gehele financiële administratie!

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer van de financiën van de cliënt.

Wanneer er sprake is van een geringe schuldenlast, zal Best Bewindvoering proberen betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In geval van een problematische schuld, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten).

Whatsapp
WhatsApp