Tarieven

De minister bepaalt de tarieven voor bewindvoering, dit is dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kunt u deze kosten zelf niet betalen?
Dan zullen wij hiervoor een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand toegekend te krijgen;

Voor het jaar 2021 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast.
Deze nieuwe tarieven ** staan in het overzicht inclusief BTW.

Beschermingsbewind tarieven

Eenpersoons huishouden incl BTW
 Bespreken mogelijkheden  gratis
 Intakekosten + dossier opstarten  €                       676,39
 Maandtarief (geen problematische schulden)  €                       119,69
 Maandtarief (problematische schulden)  €                       154,88
Meer persoons huishouden * incl BTW
 Bespreken mogelijkheden  gratis
 Intakekosten + dossier opstarten  €                       810,70
 Maandtarief (geen problematische schulden)  €                       143,59
 Maandtarief (problematische schulden)  €                       185,74

* Van een meer persoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.