Skip to content

Mentorschap


logo 1

 

De meeste volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig. Als familieleden, de arts(en) of anderen het vermoeden hebben dat iemand, dat zelf niet meer goed kan beoordelen, tekort wordt gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn, kan mentorschap nodig zijn.

Beslissingen mentor
De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of wanneer het gaat om het ondergaan van een medische behandeling.

Handelingsbekwaam
Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken op voorwaarde dat hij of zij kan overzien wat dit betekent. Soms kan de betrokkene dat ook niet en kan een bewindvoerder worden aangesteld. De bewindvoerder en mentor kan één en dezelfde persoon zijn, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat kost Mentorschap?
Mentorschap kost geld.

Hebt u, net als vele anderen, moeite elke maand rond te komen en uw rekeningen op tijd te betalen? Neem dan gerust met ons contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Klik hier op Mentorschap en er opent zich een PDF-bestand waarin u meer informatie over wat er in Nederland over het algemeen wordt verstaan onder Mentorschap.

Whatsapp
WhatsApp